Polish (pl) translation group

English

This thread is meant for all those interested in translating Indico to any of the dialects of Polish. In order to facilitate consultation by other translation teams, I suggest we use English whenever possible. Messages deeply connected to grammar or the meaning of words can be written in Polish, however.

Polski

Ten temat został założony z myślą o tych, którzy są zainteresowani tłumaczenie Indico na język polski. Aby ułatwić komunikację z innymi zespołami tłumaczy, posługujmy się angielskim tam gdzie to możliwe. Wiadomości ściśle związane z gramatyką lub znaczeniem słów mogą być pisane po polsku.

3 Likes

Proposed Polish translations:

chatroom – czat
event – wydarzenie
attachment – załącznik
folder – folder
Community Hub – portal społecznościowy
Revision – korekta, wersja
Reviewing Area - przestrzeń recenzenta
review questions - pytania od recenzenta
Room – pomieszczenie
Session – sesja
Meeting – spotkanie
Request – żądanie
Deadline – termin ostateczny
Timetable - harmonogram
target - docelowy, np. abstrakt, autor
Placeholder - “wypełniacz”, “symbol zastępczy”
Board - Tablica
Board number - number tablicy
events at hand - Twoje wydarzenia
Features - funkcje
minutes - minuty
Session block – blok sesji
track - temat
Submitter – zgłaszający
content - treść

Not decided yet::
Convener (organizator, lider)
Judge (sędzia, zatwierdzający)
Contribution, subcontribution
abstract – streszczenie
Commonly used in Poland:
Call for Abstracts
Call for Papers

Revision - w tym przypadku użyłbym raczej “korekta” chociaż też w niektórych przypadkach tak jak np. w kontekście modułu “Call for Papers”, “Revision” będzie oznaczało wersję.

Co do “Minutes” - wydaje mi się, że zostawiłbym to słówko w formie oryginalnej - bez tłumaczenia

“Submitter” - cięzko mi stwierdzić, czy “wysyłający” jest najlepszym wyborem. Może na razie lepiej będzie zostawić to w formie oryginalnej?

“Session block” - blok sesji / blok sesyjny?. “Session” i “Session block” to odrębne byty w kotekście Indico i raczej nie powinno się ich tłumaczyć tak samo.

Dzięki za propozycje :slight_smile: Ogólnie wygląda dobrze, ale zmieniłabym parę słówek.

  • abstract - użyłabym spolszczonej wersji: ‘abstrakt’, mało kiedy używa się słowa ‘streszczenie’ w tym kontekście
  • contribution - w przypadku ‘event contribtution’ tłumacznie ‘wkład’ nie do końca pasuje. Może po prostu ‘kontrubucja’?
  • request - może ‘zapytanie’ zamiast ‘żądanie’ ?
  • deadline - jak dla mnie mógłby zostać jako ‘deadline’

Mała uwaga jeszcze co do “Track”. Patrząc po wielu konferencjach o zróżnicowanej tematyce, zauważyłem, że organizatorzy używają “Temat”. Wydaje mi się, że brzmi to odrobinę lepiej niż “Ścieżka”.

Właśnie dyskutowaliśmy “sent to submitter” - “wysłane do wysyłającego”. Może zgłaszający ?

Co znaczy:
target abstract
Target user

Application - zgłoszenie?

“sent to submitter” - wysłane do autora abstraktu?

“Target abstract” - Docelowy abstrakt - Indico posiada funkcję “mergowania” (scalania/łączenia) abstraktów i w tym kontekście oznacza to abstrakt z którym jest łączony jest inny, wybrany przez użytkownika abstrakt.

“Target user” - Docelowy użytkownik

“Application” - to zdecydowanie zależy od kontekstu

“target user” - docelowy użytkownik ?

wysłanie do zgłaszającego jest ok, jak dla mnie

Indico rozróżnia autora i submittera.w dwóch tekstach, np. Log of notifications sent to submitter and authors of this abstract.

Manage service request - raczej nie zapytanie

Może “submitujący”? Nie jestem do końca pewien czy takie sformułowanie jest często używane jednak patrząc w słowniku języka polskiego można stwierdzić, że istnieje czasownik taki jak “submitować” (https://sjp.pwn.pl/doroszewski/submitowac;5502128.html) także pewno i imiesłów przymiotnikowy od “submitować” (submitujący) powinien być poprawny.

To prawda, w tym konkteście pasuje ‘zarządzaj żądaniem o usługę’ albo ‘zarządzaj zapotrzebowaniem na usługę’

Dla mnie submitujący brzmi w porządku

Z ‘contribution’ łączy się ‘subcontribution’. Subkontrybucja ?