Polish (pl) translation group


#1

English

This thread is meant for all those interested in translating Indico to any of the dialects of Polish. In order to facilitate consultation by other translation teams, I suggest we use English whenever possible. Messages deeply connected to grammar or the meaning of words can be written in Polish, however.

Polski

Ten temat został założony z myślą o tych, którzy są zainteresowani tłumaczenie Indico na język polski. Aby ułatwić komunikację z innymi zespołami tłumaczy, posługujmy się angielskim tam gdzie to możliwe. Wiadomości ściśle związane z gramatyką lub znaczeniem słów mogą być pisane po polsku.


#2

Proposed Polish translations:

chatroom – czat
event – wydarzenie
attachment – załącznik
folder – folder
Community Hub – portal społecznościowy
Revision – korekta, wersja
Reviewing Area - przestrzeń recenzenta
review questions - pytania od recenzenta
Room – pomieszczenie
Session – sesja
Meeting – spotkanie
Request – żądanie
Deadline – termin ostateczny
Timetable - harmonogram
target - docelowy, np. abstrakt, autor
Placeholder - “wypełniacz”, “symbol zastępczy”
Board - Tablica
Board number - number tablicy
events at hand - Twoje wydarzenia
Features - funkcje
minutes - minuty
Session block – blok sesji
track - temat
Submitter – zgłaszający
content - treść

Not decided yet::
Convener (organizator, lider)
Judge (sędzia, zatwierdzający)
Contribution, subcontribution
abstract – streszczenie
Commonly used in Poland:
Call for Abstracts
Call for Papers


#3

Revision - w tym przypadku użyłbym raczej “korekta” chociaż też w niektórych przypadkach tak jak np. w kontekście modułu “Call for Papers”, “Revision” będzie oznaczało wersję.


#4

Co do “Minutes” - wydaje mi się, że zostawiłbym to słówko w formie oryginalnej - bez tłumaczenia


#5

“Submitter” - cięzko mi stwierdzić, czy “wysyłający” jest najlepszym wyborem. Może na razie lepiej będzie zostawić to w formie oryginalnej?


#6

“Session block” - blok sesji / blok sesyjny?. “Session” i “Session block” to odrębne byty w kotekście Indico i raczej nie powinno się ich tłumaczyć tak samo.


#7

Dzięki za propozycje :slight_smile: Ogólnie wygląda dobrze, ale zmieniłabym parę słówek.

  • abstract - użyłabym spolszczonej wersji: ‘abstrakt’, mało kiedy używa się słowa ‘streszczenie’ w tym kontekście
  • contribution - w przypadku ‘event contribtution’ tłumacznie ‘wkład’ nie do końca pasuje. Może po prostu ‘kontrubucja’?
  • request - może ‘zapytanie’ zamiast ‘żądanie’ ?
  • deadline - jak dla mnie mógłby zostać jako ‘deadline’

#8

Mała uwaga jeszcze co do “Track”. Patrząc po wielu konferencjach o zróżnicowanej tematyce, zauważyłem, że organizatorzy używają “Temat”. Wydaje mi się, że brzmi to odrobinę lepiej niż “Ścieżka”.


#9

Właśnie dyskutowaliśmy “sent to submitter” - “wysłane do wysyłającego”. Może zgłaszający ?


#10

Co znaczy:
target abstract
Target user

Application - zgłoszenie?


#11

“sent to submitter” - wysłane do autora abstraktu?


#12

“Target abstract” - Docelowy abstrakt - Indico posiada funkcję “mergowania” (scalania/łączenia) abstraktów i w tym kontekście oznacza to abstrakt z którym jest łączony jest inny, wybrany przez użytkownika abstrakt.

“Target user” - Docelowy użytkownik

“Application” - to zdecydowanie zależy od kontekstu


#13

“target user” - docelowy użytkownik ?


#14

wysłanie do zgłaszającego jest ok, jak dla mnie


#15

Indico rozróżnia autora i submittera.w dwóch tekstach, np. Log of notifications sent to submitter and authors of this abstract.


#16

Manage service request - raczej nie zapytanie


#17

Może “submitujący”? Nie jestem do końca pewien czy takie sformułowanie jest często używane jednak patrząc w słowniku języka polskiego można stwierdzić, że istnieje czasownik taki jak “submitować” (https://sjp.pwn.pl/doroszewski/submitowac;5502128.html) także pewno i imiesłów przymiotnikowy od “submitować” (submitujący) powinien być poprawny.


#18

To prawda, w tym konkteście pasuje ‘zarządzaj żądaniem o usługę’ albo ‘zarządzaj zapotrzebowaniem na usługę’


#19

Dla mnie submitujący brzmi w porządku


#20

Z ‘contribution’ łączy się ‘subcontribution’. Subkontrybucja ?